Punkt Przedszkolny „Radosne Lata ”

Kadra

Kadra pedagogiczna w żłobku i przedszkolu ,,Radosne Lata” to zespół młodych, kreatywnych, wykwalifikowanych i troskliwych pedagogów. Służą  pomocą i opieką wszystkim swoim podopiecznym. Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i studiach podyplomowych. Posiadają liczne licencje i dyplomy.

Pedagodzy prowadząc zajęcia dydaktyczne przekazują dzieciom wiedzę niezbędną na dalszych etapach edukacji. Dostosowują metody i formy nauczania do wieku wychowanka oraz jego możliwości rozwojowych.
Wykorzystują najnowsze koncepcje pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Co więcej, posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka w czasie prowadzonych zajęć dodatkowych.

Szczegółowe informacje o kadrze dostępne są w Strefie Rodzica.