Niepubliczne przedszkole integracyjne

Informacje ogólne

Tak jak wszystkie przedszkola publiczne i niepubliczne, realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego opierając się na kilku programach edukacyjnych oraz na programie autorskim i przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Dzięki odpowiednio realizowanemu programowi i zajęciom dodatkowym dzieci osiągną taki stopień rozwoju społecznego, emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego, który umożliwi im osiągnięcie gotowości do zdobywania sukcesów w kolejnych etapach edukacji i rozwiązywania różnych problemów, pojawiających się na ich drodze.

Zapraszamy dzieci od 2,5 lat.

 

Przedszkole „Radosne Lata” jest czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Możliwość przyprowadzania dziecka wcześniej – po indywidualnym uzgodnieniu z Dyrektorem.

Drodzy Rodzice! Wiem jak ważna jest rodzina i pielęgnowanie więzi między jej członkami. Szanujemy życie prywatne naszych pracowników dlatego w Wigilię i Sylwestra nie pracujemy.

Posiłki w naszym punkcie przedszkolnym zapewnia firma specjalizująca się w przygotowywaniu posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym co jest gwarancją, że Państwa pociechy każdego dnia otrzymają   pyszny, zdrowy i pełnowartościowy posiłek.

W ramach czesnego nasze dzieci zostają objęte ubezpieczeniem NNW w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUZ’’. Ubezpieczenie ważne jest 24 godziny na dobę, przez cały rok, na całym świecie.