Punkt Przedszkolny „Radosne Lata ”

Plan dnia

7.00 – 8.00

 Przyjście dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, wspólne zabawy w kole

8.00 – 8.30

Powitanie i zabawy poranne

8.30 – 8.45

 Toaleta, przygotowanie do śniadania

8.45 – 9.15

Śniadanie

9.15 – 9.45

 Zajęcia dydaktyczne z wychowawcą wynikające z podstawy programowej

9.45 – 10.15

Zajęcia dodatkowe (język angielski, język niemiecki, rytmika i taniec, logorytmika, dogoterapia, bajko i muzykoterapia, plastyka, ruch rozwijający, tenis, balet, robotyka, ceramika itd)

10.15 – 10.30

II śniadanie- owoc

10.30 – 11.45

Swobodne zabawy na świeżym powietrzu/w Sali

11.45 – 12.00

Toaleta, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

 Obiad- zupa

12.30 – 13.00

Zajęcia dodatkowe

13.00 – 14.45

Zajęcia wyciszające, czytanie bajek, dziecięce masażyki, drzemka

14.45 – 15.00

Toaleta, przygotowanie do obiadu

15.00 – 15.30

Obiad – II danie

15.30 – 16.00

 Zajęcia plastyczne zgodne z programem autorskim przedszkola

16.00 – 16.30

 Zabawy ruchowe przy muzyce

16.30 – 16.45

Toaleta, przygotowanie do podwieczorka

16.45 – 17.15

Podwieczorek

17.15 – 19.00

Swobodne zabawy w ogrodzie/w Sali -zabawy w kącikach zainteresowań, oczekiwanie na rodziców